5:55 am - Salı Eylül 17, 2019

Türkiye Ayçiçek Yağı Fiyatları ve 2016 piyasa durumu

TÜRKİYE FİYATLARI

ALIM FİYATLARI

Ülkemizin gerek bitkisel yağ üretiminin tüketimi karşılayabilecek duruma getirilmesi, gerekse çiftçilerin emeğinin karşılığını alabilmesi amacıyla uygulanmakta olan yağlı tohumlu bitkiler üretimini teşvik politikası çerçevesinde yağlık ayçiçeği, 1969 yılından itibaren uzunca bir süre Devlet Destekleme alımları kapsamında tutulmuştur. Ancak 1994 yılında uygulanan Ekonomik İstikrar Programı çerçevesinde destekleme kapsamından çıkarılmıştır.

 

Tarım  sektöründe  yürütülen  yapısal  reformlar  ve  destekleme  yöntemlerindeki değişiklikler kapsamında; gerek birliklerin gereksede alım yapan kuruluşun dünya fiyatından ürün almasını sağlamak, hem de üreticinin mağduriyetini gidermek amacıyla 1999 yılı ürünü yağlık ayçiçeğinde uygulanmaya başlanan prim sistemi halen devam etmektedir.

 

Tarım satış kooperatifleri birliklerinin yağlık ayçiçeği tohumu alım fiyatları Tablo 22’de

görülmektedir.

 

Tablo 22:  YAĞLIK AYÇİÇEK TOHUMU ALIM FİYATLARI (TL/Kg)

YILLAR TRAKYABİRLİK ALIM FİYATI KARADENİZBİRLİK ALIM FİYATI

2000

0,165

0,165

2001

0,370

0,370

2002

0,460

0,460

2003

0,485

0,485

2004

0,515

0,515

2005

0,505

0,505

2006

0,525

0,525

2007

0,825

0,800

2008

0,830

0,900

2009

0,750

0,700

2010

0,920

0,910

2011

1,185

1,160

2012

1,500

1,500

2013

1,170

1,100

2014

1,300

1,320

Kaynak : Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Trakyabirlik, Karadenizbirlik

 

 

Yağlık ayçiçeği tohumu alımı gerçekleştiren iki tarım satış kooperatifleri birliğinin yıllar itibariyle ayçiçeği tohumu alım fiyatlarında artışlar olduğu, 2014 yılı için alım fiyatlarının yükselerek bir önceki yılın üstüne çıktığı görülmektedir.

 

 

Trakyabirlik ve Karadenizbirliğin yıllar itibariyle alım miktarları ve bunların bedelleri

Tablo 23’de verilmiştir.

 

Tablo 23 : BİRLİKLERİN AYÇİÇEK TOHUMU ALIM MİKTAR VE DEĞERLERİ

 

SEZON

TRAKYABİRLİK KARADENİZBİRLİK

MİKTAR

 

(Ton)

DEĞER 

(Bin TL)

MİKTAR

 

(Ton)

DEĞER 

(Bin TL)

2002/03 342.313 157.464

69.331

31.893

2003/04 385.465 186.951

41.692

20.221

2004/05 426.398 219.595

41.656

21.453

2005/06 476.947 240.858

46.843

23.656

2006/07 441.088 231.571

46.997

24.673

2007/08 150.163 123.885

21.687

17.349

2008/09 312.436 259.322

50.394

40.551

2009/10 340.495 255.371

36.154

25.308

2010/11 321.928 294.174

28.054

25.529

2011/12 232.399 275.393

37.222

43.177

2012/13 205.896 308.844

36.591

51.227

2013/14 297.280 347.817

55.244

60.768

2014/15 297.937 387.318

17.433

23.011

Kaynak : Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Trakyabirlik, Karadenizbirlik

 

Ülkemizde ayçiçeği tohumu alımını gerçekleştiren tarım satış kooperatifleri birliklerinden olan  Trakyabirlik 2014/15 sezonu için  297.937 ton alım gerçekleştirirken, Karadenizbirlik aynı sezon için 17.433  ton alım gerçekleştirmiştir.

 

Yine,    Birliklerin    ayçiçeği    alımlarının     rekolteler    içindeki    payları    Tablo    24’de

gösterilmektedir.

 

Tablo 24: BİRLİKLERİN ALIM PAYLARI

 

FAALİYET DÖNEMİ

TÜRKİYE ÜRETİMİ (TON)

ÜRÜN ALIM MİKTARI (TON)

BİRLİKLERİN TÜRKİYE ÜRETİMİNDEKİ TOPLAM ALIM PAYI (%)

TRAKYABİRLİK KARADENİZBİRLİK
2000/01 800.000 383.839

40.100

53

2001/02 650.000 220.179

20.587

37

2002/03 850.000 341.731

69.287

48

2003/04 800.000 385.275

41.690

53

2004/05 800.000 426.282

41.637

58

2005/06 865.000 476.947

46.843

60

2006/07 1.010.000 441.008

46.997

48

2007/08 770.000 150.163

21.687

22

2008/09 992.000 312.435

48.030

40

 

 

 

2009/10 1.057.125 340.484

36.154

40

2010/11 1.320.000 321.928

28.055

30

2011/12 1.335.000 232.399

37.222

23

2012/13 1.370.000 205.896

36.591

20

2013/14 1.523.000 297.000

55.244

23

2014/15 1.150.000 297.937

17.433

27

Kaynak: TÜİK, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı

 

 

Tablodaki bilgiler değerlendirildiğinde Birliklerin son 12 yıllık alım ortalamalarının ülke rekoltesinin % 43’üne tekabül ettiği ve 2012/13 döneminde Türkiye ayçiçek üretimi içindeki alım payının % 20 olarak gerçekleştiği görülmektedir. 2013/14 döneminde birliklerin alım içindeki payı % 23’lere, 2014/15 döneminde ise birliklerin alım içindeki payı % 27’lere yükselmiştir. Yine, Birliklerin üreticiye sağlamış oldukları ayni ve nakdi krediler sayesinde ayçiçeği üretimi desteklenmektedir.

 

ayçiçek  fiyatları 2016

ayçiçek  2016

 

 

 

Bir önceki yazımız olan Ayçiçek Yağı 2016 başlıklı makalemizde 2016, Ayçiçek Yağı ve Ayçiçek Yağı 2016 hakkında bilgiler verilmektedir.

Filed in: Ayçiçek Yağı, Ham Ayçiçek Yağı

No comments yet.

Yorum Yazabilirsiniz

You must be logged in to post a comment.